PERH EMO

Erakorralise Meditsiini Osakond

Erakorralise meditsiiniga tegelevad meedikud ravivad patsiente, kes ilma kohese ja kiire abita sureksid või saaksid jäädava tervisekahjustuse (Vaata siit, millal pöörduda perearsti, millal EMO poole). Seejuures ei ole oluline, millise elundkonna haigusseisundiga on tegemist. Erakorralise meditsiini kui professiooni põhiliseks olemuseks ongi kõikide elundisüsteemide raskekujuliste ja eluohtlike haiguste tundmine ja nende ravimine. Sellepoolest eristub erakorraline meditsiin teistest arstiteaduse valdkondadest, mille kompetents on seotud kindla elundisüsteemi või anatoomilise piirkonnaga. Erakorralise meditsiini valdkonnas ei ravita haiget kuni paranemise või tervistumiseni, nagu seda tehakse teistes arstiteaduse valdkondades. EMO juhtIvaks ülesandeks on haige ravimine piirini, kus eluohtlik seisund on möödunud ja ravi saab jätkata mõnes muus haiglaosakonnas või kodus. Kui Teie terviseprobleem ei osutu erakorraliseks,siis antakse Teile soovitused   pöörduda perearsti või mõne eriarsti vastuvõtule.

Erakorraline meditsiin jaotatakse tavaliselt abi andmise asukoha põhjal kaheks. Need on haiglaeelne ja haiglasisene erakorraline meditsiiniabi. Haiglaeelset erakorralist meditsiiniabi, mille puhul antakse erakorralist abi sündmuskohal, kus inimene eluohtlikult haigestus või kus haigusseisund eluohtlikult süvenes, nimetatakse kiirabiks.. Küll kasutatakse haiglasiseses erakorralises meditsiinis keerukamaid ravivõtteid, mille tarbeks vajaminevat varustust ei ole praktiline ja ka võimalik kiirabidele paigutada.

EMO-sse saabuvad patsiendid kiirabiga ja iseseisvalt.Patsientidele osutatakse abi vastavalt tervisliku seisundi raskusele, mitte ei arvestata saabumise aega ning vahendit (eksiarvamus on ,et kiirabiga saab eelisjärjekorras!) kuidas saabuti EMO-sse. Abistamiskiiruse ja edasiste tegevuste määramist tervisliku seisundi alusel nimetatakse triaažiks.

Triaažikategooria Patsiendi seisund Patsiendi paigutus Aeg arstiabini
I ehk punane Eluohtlik
vajab ülikiiret abi 
EM saal või
intensiivravi saal 
Kohe 
II ehk oranž Potentsiaalselt eluohtlik
vajab kiiret abi 
Intensiivravi saal Kuni 15 min 
III ehk kollane Mitte-eluohtlik,
vajab edasilükkamatut abi
Jälgimisruum või 
intensiivravi saal
Kuni 1 tund
IV ehk roheline  Mitte-erakorraline  Ootesaal  Kuni 3 tundi

 

Triaažikategooriale vastav arstiabi ooteaeg võib pikeneda juhul, kui osakonna personal on hõivatud eluohtlikus seisundis patsientidega ja Teie seisund ei ole eluohtlik.

Triaaži teostab vastava koolitusega triaažiõde, kes esitab Teile mitmeid tervist puudutavaid küsimusi ning vajadusel mõõdab vererõhku, pulssi, kehatemperatuuri jne. Kogutud andmete alusel määrab õde Teie triaažikategooria ja vajadusel suunab Teid ootesaali. Teavitage kindlasti triaažiõde, kui Teie seisund ooteajal muutub või Te soovite lahkuda EMOst.

Allikad ja täpsem info: wikipedia.ee, kliinikum.ee