Ennetama – ette, mööda jõudma, tõkestama, ära hoidma (ÕS)

Ennetaja peamisteks tegevusteks on läbi koolituste ja selgitustöö kiirabi tegevuse tutvustamine, ennetus- ning esmaabikoolitused igale tasemele ja sihtgrupile.

Osaleme avalikel ennetus ja teabepäevadel eelpool toodud teemasid selgitades. Lisaks viime läbi ennetuse ja esmaabi koolitusi lasteasutustes (koolid, lasteaiad, laagrid) kusjuures koolilaste ja mudilaste koolitamise eest tasu ei võeta. Kui tekkis tunne, et tahaks sellistes ettevõtmistes kaasa lüüa, siis kõik koostöövõimalused ja -pakkumised on teretulnud.

Igapäevases elus toimetades ennetame me tekkida võivaid ebameeldivaid olukordi kogu aeg – riietume vastavalt ilmale, väldime auto kütuse lõppemist keset kõrbe, ei suru näppu köögikombaini jne. Kuid lihtsad ning igapäevased tegevused võivad kiirelt eskaleeruda ohtiluks olukorraks. Kas oleme valmis erakorraliste terviseprobleemide tekkimisel abi andmiseks? On meil oskused ja vahendid andmaks esmaabi? Kas teame alati oma aadressi ja asukohta abi kutsumiseks? Teame kuhu pöörduda abi saamiseks, kuhu helistada? Nendele küsimuste vastuseid peaksime teadma enne õnnetusse sattunu abistamist ja kindlasti ka siis, kui ise abi vajame.

Esimesena võite sündmuskohal olla just Teie, õnnetuse juures viibijate ning pealtnägijate teadlik tegutsemine kannatanu seisundi tuvastamisel, pädev abi kutsumine ning oskuslik esmaabi vähendab suuresti eluohtlike seisundite tekkimist (või süvenemist), kiire ja õige tegutsemine aitab vältida püsivaid kahjustusi.

Iga sekund loeb, kuid abi saabumine võtab alati paratamatult aega, sest:                                                                   

– Kõne 112-le, edastamaks infot juhtunust, kannatanutest, asukohast.

– Häirekeskus edastab sündmuse kiirabibrigaadile

– Kiirabibrigaad asub liikuma abiavaja juurde. Kuid lähimad brigaadid võivad olla päris kaugel, tee- ja liiklusolud kehvad jne.

– Kiirabi saabub sündmuskohale ja asub kannatanut (kannatanuid) abistama.

Selline on loomulik ajakulu, mille jooksul on ainult sündmuskohal olijatel (ka Teil) võimalik abi anda ning määravaks võib saada nende tegevus või tegevusetus.

Seega teadvustame endale ennetavad tegevused:

– ennetav käitumine, vältimaks õnnetusi.

– ennetav teadmiste omandamine esmaabi andmiseks.

– teadmised, kuhu abi saamiseks pöörduda, kellele helistada

– esmaabiks vajalike vahendite soetamine (sidemed,plaastrid,ravimid jne.)

– teadlikkus oma asukohast ning oskus seda määrata ja arusaadavalt edastada (kindlasti ka matkal või reisil olles)

Nüüd on ilmselt tekkinud küsimus, kuidas seda kõike saavutada?

Vastus on imelihtne – Ennetame koolitades!